Субботник!

Кыргыз Республикасынын министрликтери жана ведомстволору (тизме боюнча), Кыргыз Республикасынын Президентинин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү (тизме боюнча), Бишкек жана Ош шаарынын мэриясы, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү мамлекеттик администрациялары (тизме боюнча)

Ишембиликтерди өткөрүүгө телефонограмма 29 апрель!