Куттуктоо!

С.Б.Данияров атындагы Кыргыз мамлкеттик медициналык кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу институтунун Түштүк филиалынын “Терапиядагы медайымдын иши” кафедрасынын башчысы Тойчуева Гулнара Рахманбековна 2023-жылдын 14-апрель күну Бишкек шаарында “Кыргызстандын түштүгүндө айлан-чөйрө радионуклиддер жана оор металл туздары менен булганган шартта мектеп окуучуларынын калкан безинин патологиясынын клиникалык лабораториялык өзгөчүлүктөрү” деген темадагы кандиданттык дессертациясын ийгиликтүү жакташы менен чын дилден куттуктайбыз! Бекем ден-соолук, узун-өмур, үй-булөлүк бакыт, медицина тармагында илимий практикалык иштерине зор ийгиликтерди каалайбыз!

С.Б.Данияров атындагы КММКДжКЖИТФнын жалпы жамааты жана кесиптик кошуундар уюму