С.Б. Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу институтунун түштүк филиалы 2023 – 2024 – окуу жылына төмөнкү адистикттер боюнча кабыл алууну баштады


Как оплатить обучение (elcom)

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН